Trường mầm non Núi Voi ban đầu có 2600m2 đến nay là 4570,6m2 đảm bảo đủ diện tích đất qui định cho số trẻ học tại trường. Nhà trường đang được xây dựng 2 tầng với 10 phòng học. Trường có sân chơi rộng 1000m2, trên sân trường có nhiều cây xanh bóng mát, vườn hoa, cây cảnh và thiết bị đồ chơi ngoài trời.